Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: META-ANALIZA W BADANIACH NAD SKUTECZNOŚCIĄ PSYCHOTERAPII. CZĘŚĆ I: PYTANIA BADAWCZE, PRZEGLĄD LITERATURY, KODOWANIE DANYCH ::..
META-ANALIZA W BADANIACH NAD SKUTECZNOŚCIĄ PSYCHOTERAPII. CZĘŚĆ I: PYTANIA BADAWCZE, PRZEGLĄD LITERATURY, KODOWANIE DANYCH
 

Copyright © Psychiatria i Psychoterapia

ISSN 1895-3166

Psychiatria i Psychoterapia 2010, Tom 6, Nr 2: s.3-12.

 

Witold Simon

META-ANALIZA W BADANIACH NAD SKUTECZNOŚCIĄ PSYCHOTERAPII. CZĘŚĆ I: PYTANIA BADAWCZE, PRZEGLĄD LITERATURY, KODOWANIE DANYCH

META-ANALYSIS IN PSYCHOTHERAPY OUTCOME RESEARCH.

PART I: RESEARCH QUESTIONS, LITERATURE REVIEW, DATA CODING

Klinika Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

Kierownik: prof. dr hab. med. Maria M. Siwiak-Kobayashi.

Streszczenie

Jest to pierwszy artykuł z cyklu poświęconego meta-analizie w badaniach nad skutecznością psychoterapii. W tej czesci omówiono podstawowe założenia meta-analizy, w tym ograniczenia tej procedury. Opisano proces stawiania adekwatnych pytan badawczych. Zaprezentowano zasady kierujące, leżącym u podłoża meta-analizy, przeglądem  literatury. Przedstawiono również sugestie dotyczące kodowania danych.

Abstract

This is the first part of the three-part series of papers devoted to the presentation of meta-analysis in psychotherapy outcome research. In this section, the basic meta-analytical assumptions, are outlined, including limitations of this procedure. Specifically, the validity of meta-analytical research questions is explained. The rules of performing an accurate literature review are presented. Moreover, suggestions for precise coding are listed.

Słowa kluczowe: meta-analiza, psychoterapia, pytania badawcze, przegląd literatury, kodowanie danych

Key words: meta-analysis, psychotherapy, research questions, literature review, data coding

 

Z powodów technicznych artykuł dostępny jest jedynie w wersji àpdf

 

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 2
Tytuł: PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. Tom 6, Nr 2, Lato 2010
Wydany: 2010-08-29
Lista wszystkich numerów: zobacz »