Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: META-ANALIZA W BADANIACH NAD SKUTECZNOŚCIĄ PSYCHOTERAPII. CZĘŚĆ II: RODZAJE WIELKOŚCI EFEKTU, BINOMINALNA WIELKOŚĆ EFEKTU, TESTOWANIE HOMOGENICZNOŚCI, ZMIENNE MEDIUJĄCE I MODERUJĄCE ::..
META-ANALIZA W BADANIACH NAD SKUTECZNOŚCIĄ PSYCHOTERAPII. CZĘŚĆ II: RODZAJE WIELKOŚCI EFEKTU, BINOMINALNA WIELKOŚĆ EFEKTU, TESTOWANIE HOMOGENICZNOŚCI, ZMIENNE MEDIUJĄCE I MODERUJĄCE
 

Copyright Ó Psychiatria i Psychoterapia

ISSN 1895-3166

 

Psychiatria i Psychoterapia 2010, Tom 6, Nr 2: s.13-24.

 

Witold Simon

META-ANALIZA W BADANIACH NAD SKUTECZNOŚCIĄ PSYCHOTERAPII. CZĘŚĆ II: RODZAJE WIELKOŚCI EFEKTU, BINOMINALNA WIELKOŚĆ EFEKTU, TESTOWANIE HOMOGENICZNOŚCI, ZMIENNE MEDIUJĄCE I MODERUJĄCE

META-ANALYSIS IN PSYCHOTHERAPY OUTCOME RESEARCH.

PART II: TYPES OF EFFECT SIZE, BINOMIAL EFFECT SIZE DISPLAY, HOMOGENEITY TESTING, MEDIATORS AND MODERATORS

Klinika Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

Kierownik: prof. dr hab. med. Maria M. Siwiak-Kobayashi.

Streszczenie

Jest to drugi artykuł z cyklu poświęconego meta-analizie w badaniach nad skutecznością psychoterapii. W pracy przedstawiono różne rodzaje wielkości efektu oraz omówiono procedury wzajemnego przeliczania ich wartości. Zaprezentowano również sposób obliczania binominalnej wielkości efektu. Ponadto, zestawiono ze sobą wielkość efektu oraz istotność statystyczną. Zaprezentowano też procedurę testowania homogeniczności meta-analizy. Omówiono również role zmiennych mediujących i moderujących w meta-analizie.

Abstract

This is the second paper related to meta-analysis in psychotherapy outcome research. The different types of effect sizes are discussed here, which includes explanations of the procedures used to convert between those types. Also, binomial effect size display is presented. The  comparison between effect sizes statistics and statistical significance is provided. Also, homogeneity testing procedure is outlined. Furthermore, the role of mediators and moderators in meta-analytic research is explained.

Słowa kluczowe: meta-analiza, psychoterapia, wielkość efektu, binominalna wielkość efektu, testowanie homogenicznosci, zmienne mediujące i moderujące

Key words: meta-analysis, psychotherapy, effect size, binomial effect size display, homogeneity testing,

mediators and moderators

 

Z powodów technicznych artykuł dostępny jest jedynie w wersji àpdf


 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 2
Tytuł: PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. Tom 6, Nr 2, Lato 2010
Wydany: 2010-08-29
Lista wszystkich numerów: zobacz »