Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Style radzenia sobie w sytuacji stresowej, przekonanie o własnej skuteczności, nadzieja na sukces u studentów rozpoczynających i kończących studia 67-79 ::..
Style radzenia sobie w sytuacji stresowej, przekonanie o własnej skuteczności, nadzieja na sukces u studentów rozpoczynających i kończących studia 67-79
 

Katarzyna Tomczak

Style radzenia sobie w sytuacji stresowej, przekonanie o własnej skuteczności, nadzieja na sukces u studentów rozpoczynających i kończących studia   67-79

Style of coping with stress, conviction with self-efficacy and hope for success amongst first-year and last-year university students             67-79

Streszczenie

W artykule przedstawione są wyniki przeprowadzonych przez Autorkę badań osób I i V roku studiów. Ich nadrzędnym celem było odkrycie różnic pomiędzy tymi dwiema grupami studentów w zakresie radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym. Zastosowane metody badawcze to: Inwentarz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS Endlera i Parkera, Kwestionariusz Nadziei na Sukces KNS Syndera oraz Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności GSES Schwarzer i Jerusalem. Na podstawie analizy wyników badań Autorka przedstawia propozycje kierunków pracy terapeutycznej z młodymi dorosłymi, którzy mają trudności z poradzeniem sobie w sytuacji stresowej.

Summary

This article is trying to answer the question if students starting their studies differ in their styles of coping with stress, level of hope and self-efficacy from students finishing their studies. Three main kinds of coping styles are measured: task oriented coping, emotion oriented coping and avoidance coping. Hope is the belief that one's goals can be achieved. Self-efficacy beliefs determine how people feel, think, motivate themselves and behave. Those tree variables are investigated with the following methods: Snyders's State Hope Scale, Endler's and Parker Coping Inventory for Stressful Situations, Schwarzer's and Jerusalem Generalized Self-Efficacy Scale. Those findings suggest that the style of coping with stress, hope, self-efficacy are strongly connected with years of studies (age). The groups differed the least in the self-efficacy scale. There were slight or no differences between groups in the Self-efficacy Scale. The influence of gender was also investigated Results of this research give some implications for psychotherapy.

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 2
Tytuł: PSYCHOTERAPIA 2/2009
Wydany: 2009-09-01
Lista wszystkich numerów: zobacz »