Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Leczenie bez zgody - dialog czy 'psychiatryczne gry językowe'? 37-44 ::..
Leczenie bez zgody - dialog czy 'psychiatryczne gry językowe'? 37-44
 

Małgorzata Opoczyńska, Maria Rostworowska, Zbigniew Ćwikliński, Jolanta Robak, Ireneusz Dziasek, Mira Marciak, Halina Pytko, Bernadetta Karolczyk

Leczenie bez zgody - dialog czy 'psychiatryczne gry językowe'?              37-44

Treating a patient without his/her consent — a dialogue or "psychiatric language plays"?             37-44

Streszczenie

Zespół pracujący w oddziale zamkniętym podejmuje krytyczną dyskusję z tezami ruchu antypsychiatrii i psychiatrii postmodernistycznej jakoby w takich warunkach jedyną możliwą formą rzeczywistości były "psychiatryczne gry językowe" z pacjentem. Dyskusja toczy się w oparciu o przedstawiony opis kazuistyczny.

Summary

Summary: Anti-psychiatry as well as various schools stemming from social constructionism

used to criticize psychiatric inpatient wards and their practices. Antipsychiatrists have pointed the violence taking place on these wards, which consists in turning the free subject into an object, yet social constructionists have underlined the disabling power of language practices (so called ';psychiatric language plays'), which ';takes off the ability to speak' from those who are diagnosed as mentally ill. The aim of this article is the discussion with the mentioned above critique from the perspective of the team working within the context of the psychiatric inpatient ward. The example presented here shows the chance for dialogue with the patient even in the case of actual forced treatment undertaken/applied according to the legally binding Act of the Protection of the Mental Health.
 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 2
Tytuł: PSYCHOTERAPIA 2/2009
Wydany: 2009-09-01
Lista wszystkich numerów: zobacz »