Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Wielopokoleniowy przekaz wzorca zaburzeń więzi i krzywdzenia jako czynnik ryzyka trudności w terapii dziecka leczonego z powodu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) oraz opozycyjno-buntowniczych zaburzeń zachowania (ODD) - studium przypadku 85-98 ::..
Wielopokoleniowy przekaz wzorca zaburzeń więzi i krzywdzenia jako czynnik ryzyka trudności w terapii dziecka leczonego z powodu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) oraz opozycyjno-buntowniczych zaburzeń zachowania (ODD) - studium przypadku 85-98
 

Agata Brzozowska, Agnieszka Wzorek

Wielopokoleniowy przekaz wzorca zaburzeń więzi i krzywdzenia jako czynnik ryzyka trudności w terapii dziecka leczonego z powodu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) oraz opozycyjno-buntowniczych zaburzeń zachowania (ODD) - studium przypadku 85-98

The transgenerative model of attttachment disorders and emotional abuse as a factor influencing the difficulties in psychotherapy of a child treated of attttention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) and oppppositional-defiand disorder (ODD) 85-98

Streszczenie

Autorki piszą o efektywności różnych form terapii dzieci z ADHD ze współwystępującymi zaburzeniami. W oparciu o przegląd literatury oraz opis przypadku, dokonują analizy przyczyn trudności w terapii 10-letniego chłopca leczonego z powodu nadpobudliwości psychoruchowej oraz opozycyjno-buntowniczych zaburzeń zachowania. Gdy standardowe metody terapii, takie jak farmakoterapia, psychoedukacja i treningi rodzicielskie nie przyniosły poprawy w funkcjonowaniu dziecka, zwrócono uwagę na charakter więzi dziecka z opiekunami i jej transgeneracyjne uwarunkowania.

Summary

Based on literature review and data from the presented case report the authors have discussed possible reasons of difficulties in therapy of a 10-year old boy with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) and oppositional-defiant disorder (ODD). Special attention was given to quality of attachment and its transgenerative conditionings. Standard therapy methods, such as pharmacotherapy, psychoeducation and parental skills training did not result in improvement of the child functioning. It seems to be important to include attachment therapy in the treatment of children with ADHD and ODD coexisting with emotional abuse.

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 3
Tytuł: PSYCHOTERAPIA 3/2008
Wydany: 2008-11-29
Lista wszystkich numerów: zobacz »