Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Zastosowania podejścia psychodynamicznego we wczesnej interwencji w psychozach 19-33 ::..
Zastosowania podejścia psychodynamicznego we wczesnej interwencji w psychozach 19-33
 

Brian V. Martindale

Zastosowania podejścia psychodynamicznego we wczesnej interwencji w psychozach 19-33

Psychodynamic contributions to early intervention in psychosis 19-33

Streszczenie

Autor omawia wkład, jaki wnieść może podejście psychodynamiczne w pracę zespołów zajmujących się wczesną interwencją w psychozach. Psychodynamiczny sposób rozumienia wzbogaca koncepcję psychozy opartą o model podatności na stres (stress and vulnerability model); może dopomóc w zapobieganiu nawrotom; przyczynia się do indywidualizacji planów terapii i pozwala lepiej rozumieć postawy pacjentów wobec leczenia farmakologicznego. Przedstawia również argumenty uzasadniające prowadzenie długoterminowej indywidualnej, grupowej oraz rodzinnej psychoterapii przez zespoły wczesnej interwencji.

Summary

This article considers the contribution that psychodynamics can make to the work of teams providing early intervention in psychosis. Psychodynamic understanding enriches the stress and vulnerability psychosis model; it can contribute to resolving the issues involved in relapse prevention; informs individualised formulations; and can make sense of patients' reactions to prescribing in psychosis. A rationale is given for longer-term individual, group and family dynamics psychotherapies within early intervention teams.

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 3
Tytuł: PSYCHOTERAPIA 3/2008
Wydany: 2008-11-29
Lista wszystkich numerów: zobacz »