Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Terapia pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego leczonych w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM — specyfika, zasady i dylematy 37-52 ::..
Terapia pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego leczonych w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM — specyfika, zasady i dylematy 37-52
 
Małgorzata Talarczyk
Terapia pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego leczonych w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM — specyfika, zasady i dylematy   37-52
Therapy of patients diagnosed with anorexia nervosa treated at the UM Child and Adolescent Psychiatry Ward — specification, rules and dilemmas   37-52
Streszczenie
Autorka przedstawia model terapii dla pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego stosowany w poznańskiej Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, stworzony poprzez połączenie podejścia behawioralnego, poznawczego i systemowego, w ramach prowadzonej terapii grupowej, indywidualnej i rodzinnej oraz zawieranego kontraktu. Autorka opisując dylematy pojawiające się w terapii opisywanej grupy pacjentek zwraca uwagę m.in. na ograniczenie niezależności chorych poprzez stosowanie kontraktu behawioralnego.
Summary
The article displays methods of therapy of female patients diagnosed with anorexia nervosa at the UM Child and Adolescent Psychiatry Ward. The outlined therapeutic model was worked out, corrected and elaborated on during over thirty years of work with patients. The currently proposed therapy bases on a complementary usage of the behavioural, cognitive and system approach, within the limits of the conducted group, individual and family therapy and the contract. The article presents the specification, rules and dilemmas of working with the ill, who both contradict the illness and identify with the symptoms. The author takes notice, that the development of studies concerning eating disorders might inspire further research and presenting the ill with a wider and more individually suited therapeutic offer.
 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 1
Tytuł: PSYCHOTERAPIA 1/2010
Wydany: 2010-04-02
Lista wszystkich numerów: zobacz »