Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Nie tylko fobia. Diagnoza psychodynamiczna pacjentów młodzieżowych unikających szkoły 15-23 ::..
Nie tylko fobia. Diagnoza psychodynamiczna pacjentów młodzieżowych unikających szkoły 15-23
 
Paweł Glita
Nie tylko fobia. Diagnoza psychodynamiczna pacjentów młodzieżowych unikających szkoły   15-23
Not only phobia. Psychodynamic diagnosis of adolescent patients avoiding school   15-23
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie w paradygmacie psychodynamicznym rozumienia emocjonalnych uwarunkowań trudności szkolnych młodzieży. Autor analizuje cztery różne mechanizmy powstawania tych objawów, wyodrębniając je ze względu na przeważający w nich rodzaj lęków i mechanizmów obronnych. Równocześnie przedstawia pracę terapeutyczną z pacjentem, która jest ilustracją trudnych dylematów, z jakimi można się spotkać w tej pracy, w szczególności wtedy, gdy jest ona osadzona w strukturach oświatowych.
Summary
The article is devoted to the issue of avoiding or abandoning school by adolescent patients who attend ambulatory psychotherapy. In part, it is a polemic against the overused diagnosis of "school phobia". Using ego psychology and object - relation theory as the basic frame of reference, the author proposes four diagnostic "paths" allowing to understand and treat these patients. These are: 1) adolescents dominated by neurotic anxiety and defence mechanisms (including phobic mechanisms), 2) patients with depressive mechanisms and fears , 3) antisocial personality development and 4) immature patients (including narcissistic vulnerability and separation anxiety).
 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 1
Tytuł: PSYCHOTERAPIA 1/2010
Wydany: 2010-04-02
Lista wszystkich numerów: zobacz »