Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. Tom 2, Nr 2. Lato 2006. ::..
Lista artykułów w tym numerze:
lista wszystkich numerów »
 
PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. Tom 2, Nr 2. Lato 2006.
 
numer: 2
wydany: 2006-07-01
 
 

 

Copyright Ó Psychiatria i Psychoterapia

 

czasopismo indeksowane w Index CopernicusTM

ICV za rok 2005 wynosi obecnie 2.86 pkt

 

ISSN 1895-3166


 

Szanowni Czytelnicy


 

Nasze czasopismo uzyskało wstępną ocenę w bazie danych Index Copernicus International przyznającą mu 2.86 pkt. Zapraszamy do publikacji. Więcej informacji dla autorów: http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=pages&id=14


 

W letnim numerze "Psychiatrii i Psychoterapii" przedstawiamy pracę Johna T. Salvendy na temat krótkoterminowej terapii grupowej pacjentów borderline oraz kolejny ciekawy artykuł dostępny na naszych łamach po polsku i w pełnej wersji TYLKO PRZEZ TRZY MIESIĄCE (pod takimi warunkami i dzięki uprzejmości jego Wydawcy American Psychiatric Publishing, Inc.). Jest to praca Williama W. Weddingtona Juniora, i Jesse O. Cavenara Juniora ZAKOŃCZENIE Z INICJATYWY TERAPEUTY: BURZA PRZECIWPRZENIESIENIOWA. Zamieszczamy także kolejne omówienia  wydarzeń życiowych terapeutów oraz drugą pracę dotyczącą rzadko poruszanego zagadnienia zakończenia psychoterapii.


 

Zapraszamy Czytelników do dyskusji na naszym Forum http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=forum_list&from_action=pages&from_id=5      - szczególnie do komentowania artykułów zamieszczonych w czterech czasopismach Komitetu Redakcyjno-Wydawniczego PTP. 

Jerzy A. Sobański

Redaktor Naczelny


Spis treści        


Artykuł 1. 

John T. Salvendy   KRÓTKOTERMINOWA PSYCHOTERAPIA GRUPOWA PACJENTÓW Z CIĘŻKIMI ZABURZENIAMI OSOBOWOŚCI Z POGRANICZA

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=417

 

ZAKOŃCZENIE PSYCHOTERAPII

Artykuł 2. 

William W. Weddington Jr, Jesse O. Cavenar Jr ZAKOŃCZENIE Z INICJATYWY TERAPEUTY: BURZA PRZECIWPRZENIESIENIOWA

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=418

 

Artykuł 3.

Michael Parsons    NARZUCONY TERMIN ZAKOŃCZENIA TERAPII I JEGO ZWIĄZEK ZE ŚMIERCIĄ I ŻAŁOBĄ.

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=419

 

WYDARZENIA ŻYCIOWE PSYCHOTERAPEUTÓW

Artykuł 4.

James D. Guy   ŻYCIE OSOBISTE PSYCHOTERAPEUTY. ZNACZĄCE  WYDARZENIA ŻYCIOWE. CZĘŚĆ 4: WSTĘP - WIEK ŚREDNI.

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=420

 

Artykuł 5.

James D. Guy   ŻYCIE OSOBISTE PSYCHOTERAPEUTY. ZNACZĄCE  WYDARZENIA ŻYCIOWE. CZĘŚĆ 5: ROZWÓD TERAPEUTY.

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=421

 


PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA.

Czasopismo Internetowe Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Redaktor Naczelny       Editor-in-charge        Jerzy A. Sobański, Polska

Sekretarz Redakcji       Executive Editor        Katarzyna E. Klasa, Polska

Kontakt z redakcją       Contact address         molocko@poczta.fm

                                                              Katedra Psychoterapii Collegium Medicum UJ,

                                                              ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, POLSKA

                                                               tel.: 004812 6331203, fax 004812 6334067

Wydawca                   Publisher                  Komitet Redakcyjno-Wydawniczy

                                                              Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

                                                                ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, POLSKA

                                                                tel.: 004812 6331203, fax 004812 6334067

                                                                psych@kom-red-wyd-ptp.com.pl

                                                                www.kom-red-wyd-ptp.com.pl

                                                                contact person Jerzy A. Sobański

Prawa autorskie           Copyright                 Komitet Redakcyjno-Wydawniczy 

                                                                Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Organ założycielski      Supporting body        Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Finansowanie              Funding body            Komitet Redakcyjno-Wydawniczy

                                                                Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Indeksacja                  Abstracting information  Index CopernicusTM   http://www.indexcopernicus.com/