Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA Tom 7, Nr 2-3. Lato-Jesień 2011 ::..
Lista artykułów w tym numerze:

lista wszystkich numerów »
 
PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA Tom 7, Nr 2-3. Lato-Jesień 2011
 
numer: 2
wydany: 2011-12-07
 
 

 

Copyright © Psychiatria i Psychoterapia

ISSN 1895-3166

Punktacja Ministerstwa Nauki: 6 pkt p. wykaz czasopism

czasopismo indeksowane w Index CopernicusTM

ICV za rok 2010 wynosi 3,92 pkt

 

PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. 2011; Tom 7, Nr 2-3: s.1-3.

 

cały zeszyt: wersja pdf

 

Szanowni Czytelnicy,

Zapraszamy do zapoznania się z treścią połączonego letnio-jesiennego numeru naszego kwartalnika, na który składają się dotycząca interwencji dietetycznej w bulimii publikacja Sandry Gustek i Mariusza Jaworskiego, interesujący tekst z pogranicza filozofii i psychoterapii Jakuba Bartoszewskiego, petycja Koalicji na Rzecz Wdrażania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, sprawozdanie z Konferencji 3 Sekcji Psychoterapii nad którą nasze czasopismo miało zaszczyt sprawować patronat medialny oraz recenzje interesujących książek. Zapraszamy do lektury i zachęcamy do publikacji.

 

Michał Mielimąka     Katarzyna Klasa         Jerzy A. Sobański

    Redaktor               Sekretarz Redakcji     Redaktor Naczelny

 

Od Redakcji oraz spis treści wersja pdf

 

Spis treści

Artykuł 1. s.4-6 wersja pdf

Andrzej Cechnicki APEL KOALICJI NA RZECZ WDRAŻANIA NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 

Artykuł 2. s.7-21 wersja pdf

Sandra Gustek, Mariusz Jaworski ZNACZENIE INTERWENCJI ŻYWIENIOWEJ W PSYCHOTERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ W BULIMII

 

Artykuł 3. s.22-32 wersja pdf

Jakub Bartoszewski BYCIE: OD FILOZOFII MOŻLIWOŚCI DO PSYCHOTERAPII KRÓTKOTERMINOWEJ

 

Artykuł 4. s.33-35 wersja pdf

Agnieszka Murzyn RECENZJA KSIĄŻKI DONALDA W. WINNICOTTA "ZABAWA

A RZECZYWISTOŚĆ"

 

Artykuł 5. s.36-41 wersja pdf

Marek Tański PROMOCJA ZDROWIA JAKO FORMA PSYCHOTERAPII I JEJ EDUKACYJNE KOMPONENTY: Z RECENZJI MONOGRAFII POD RED. HELENY WRONY-POLAŃSKIEJ I JANUSZA MASTALSKIEGO "PROMOCJA ZDROWIA

W TEORII I PRAKTYCE PSYCHOLOGICZNEJ"

 

Artykuł 6. s.42-43 wersja pdf

Katarzyna Klasa, Jerzy A. Sobański SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI SEKCJI NAUKOWEJ PSYCHOTERAPII I SEKCJI NAUKOWEJ TERAPII RODZIN PTP

ORAZ SEKCJI PSYCHOTERAPII PTP: "CZY PSYCHOTERAPIA ZMIENIA MÓZG?

- ZNACZENIE DLA PRAKTYKI PSYCHOTERAPII"


________________________________________________________________________

PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA

Czasopismo Internetowe Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

________________________________________________________________________

Redaktor Naczelny   Editor-in-charge      Jerzy A. Sobański, Polska

Sekretarz Redakcji   Executive Editor      Katarzyna E. Klasa, Polska

Redaktor                      Editor                    Michał Mielimąka, Polska

Redaktor językowy   Language editor      Anna Kolasińska, Polska

Redaktor statystyczny   Statistical editor   Maciej Sobański, Polska

Kontakt z redakcją      Contact address    molocko@poczta.fm

Katedra Psychoterapii Collegium Medicum UJ, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, POLSKA

tel.: 004812 6331203, 6337216, fax 004812 6334067

________________________________________________________________________

Wydawca Publisher Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP,

ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, POLSKA

tel.: 004812 6331203, 6337216, fax 004812 6334067

contact person Jerzy A. Sobański

________________________________________________________________________

Prawa autorskie Copyright Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP

Organ założycielski Supporting body Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Finansowanie Funding body Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP

Indeksacja Abstracting Index CopernicusTM

http://www.indexcopernicus.com/