Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Odzyskiwanie utraconych części siebie w procesie terapii psychoanalitycznej 43-54 ::..
Odzyskiwanie utraconych części siebie w procesie terapii psychoanalitycznej 43-54
 

Maciej Musiał

Odzyskiwanie utraconych części siebie w procesie terapii psychoanalitycznej       43-54

The recovering of lost parts of the self in the process of psychoanalytic therapy             43-54

Summary:

The author presents clinical material of his work with a deeply disturbed patient with depressive symptoms. He presumes that there is one psychoanalytic technique although there are various conceptualizations of what it cures. The therapeutic work illustrates the curing factors: insight, setting, corrective emotional experience and identification with the containing object. Those factors enable the recovering of lost parts of the self in the process of therapy.

Streszczenie

Autor przedstawia przebieg terapii głęboko zaburzonej depresyjnej pacjentki. W jego przekonaniu jest jedna technika psychoanalityczna, jakkolwiek są różne poglądy na temat czynników leczących. Praca terapeutyczna ilustruje terapeutyczne działanie: wglądu, settingu, korektywnego doświadczenia emocjonalnego i identyfikacji z obiektem kontenerującym. Te czynniki umożliwiają odzyskiwanie utraconych części siebie w procesie terapii psychoanalitycznej.

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 1
Tytuł: PSYCHOTERAPIA 1/2008
Wydany: 2008-06-30
Lista wszystkich numerów: zobacz »